Cieľom tejto stránky je podporovať prevenciu onkologických ochorení a pomáhať pri skvalitňovaní života onkologických pacientov. Ako občianske združenie NitraOnko sa odporou vzdelávania a výskumu v oblasti onkologickej liečby snažíme o lepší život pre tých, ktorým ho choroba nedovolí žiť naplno.

Občianske združenie NitraOnko

Projekt podporili

Ďakujeme!

Bez Vás, ludí, ktorým záleží na druhých, by naša snaha bola márna. Ďakujeme za Vašu podporu v pomoci tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Venujte nám 2% daní alebo nás podporte finančným darom na

SK26 0200 0000 0029 9450 3454

Ponúkame pomocnú ruku

Všetky zakúpené špeciálne zdravotnícke pomôcky a iné vybavenie sme darovali pre potreby skvalitnenia liečby onkologických pacientov na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie FN v Nitre.

Aj v súčasnosti máme rozpracované projekty, ktorými sa uchádza o finančné prostriedky, dary a dotácie z rôznych finančných mechanizmov, aby sme mohli pomáhať tam, kde je to potrebné.

tvorba web stránok